Quy trình xử lí khiếu nại khi mua nệm cao su non

Quy Trình Xử Lí Khiếu Nại Tại Nemcaosunon.net

Nệm cao su non cam kết đảm bảo quy trình xử lí khiếu nại một cách cụ thể và chuyên nghiệp, hướng đến mục tiêu chính là giải quyết hiệu quả mọi vấn đề và phản hồi từ phía khách hàng, với tôn chỉ “Lợi ích của Khách hàng luôn được ưu tiên hàng đầu”.

1. Đối Tượng Khiếu Nại:

Những tổ chức và cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nemcaosunon.net (trường hợp đặc biệt có thể được đại diện hợp pháp).

Hình Thức Khiếu Nại:

Khách hàng có thể thực hiện khiếu nại trực tiếp tại các cửa hàng thuộc hệ thống Nem cao su non hoặc gián tiếp qua việc gọi điện, gửi email, văn bản, hoặc các phương tiện khác…

Nguyên Tắc các hướng Giải Quyết khi Khiếu Nại xảy ra

Nemcaosunon.net có quyền từ chối và không giải quyết các khiếu nại không có cơ sở, không có bằng chứng, hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1. Tiếp Nhận và Hồi Âm Khiếu Nại

  • Tất cả nhân viên của Nemcaosunon.net đều chịu trách nhiệm tiếp nhận và ghi lại phản ánh, khiếu nại từ khách hàng.
  • Hồi âm khiếu nại bằng văn bản trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại hoặc gửi khách hàng bản copy phiếu tiếp nhận có xác nhận của cấp TP Dịch vụ Khách hàng đối với khiếu nại tại điểm giao dịch.

Bước 2: Xác Minh, Xử Lý

  • Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra, giải quyết khiếu nại trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình.
  • Những khiếu nại không nằm trong thẩm quyền giải quyết của bộ phận có trách nhiệm sẽ tiếp nhận sẽ được chuyển cấp cao hơn để xử lý (không quá ½ ngày kể từ khi nhận).

Bước 3: Các bộ phận, Cá Nhân Có đủ Thẩm Quyền để Xem Xét, Giải Quyết

  • Đơn vị, cá nhân theo quy định của Nemcaosunon.net sẽ kiểm tra, xác minh thông tin khiếu nại để đưa ra kết luận cuối cùng.

Bước 4: Trả Lời Khách Hàng:

  • Khi có kết quả kiểm tra, xác minh, Nemcaosunon.net sẽ trả lời khách hàng theo nhiều hình thức như gọi điện thoại, gặp trực tiếp, văn bản phúc đáp, email… tùy thuộc vào hình thức khiếu nại ban đầu.
  • Nếu khách hàng mà không vừa ý với kết quả đã được giải quyết, bộ phận chức năng sẽ kiểm tra lại từ đầu thông tin khiếu nại trong vòng 7 ngày và phúc đáp lại khách hàng.

Bước 5: Kết Thúc Khiếu Nại

  • Lưu hồ sơ và đóng kết thúc khiếu nại.

III. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

  • Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 10 ngày làm việc, lần 2 không quá 7 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ và lễ) kể từ khi nhận được yêu cầu khiếu nại từ khách hàng.**

Quan điểm: Việc xây dựng quy trình xử lí khiếu nại rõ ràng và minh bạch không chỉ là cam kết với chất lượng mà còn là bước quan trọng để duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng